Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı

203


Gelir İdaresi Başkanlığı, katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme sürelerini uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda söz konusu sürelerin uzatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“26 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ DE UZATILDI

30 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 30 Nisan günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı